Обґрунтований вибір професії передбачає врахування інтересів, нахилів і здібностей того, хто обирає, а також потреби в кадрах.

Образно кажучи, умови правильного вибору професії можна сформулювати так:

01.02.2018

1. Ставлення до вибору професії як до незмінної.

У будь-якій сфері діяльності відбувається зміна занять, по­сад у міру росту кваліфікації людини. При цьому найбільших успіхів досягає той, хто добре пройшов початкові щаблі. Щороку з'являються нові професії. Будь готовий до того, що доведеться регулярно підвищувати кваліфікацію, осво­ювати суміжні спеціальності.

2. Думки про престижність професії.

01.02.2018

Які фактори обумовлюють вибір людиною тієї або іншої професії?

01.02.2018

1. Скласти список професій, що підходять тобі.

Склади список професій, які тобі подобаються, цікаві, за якими ти хотів би працювати, які тобі підходять.

01.02.2018