Хто Я? Яке Я місце займаю у світі? Що Я можу? Чого Я хочу? – це питання, над якими людина замислюються, починаючи з підліткового віку.

Що ж таке самовизначення особистості?

Самовизначення особистості - це свідомий самостійний вибір людиною життєвого шляху і позицій, яких він дотримується в різних ситуаціях.

Вибір цінностей, моральних норм, професії, релігії, умов життя. В процесі ми відповідаємо собі на два питання: "Ким бути?" і "Яким бути?".

Самовизначення особистості обговорюється у всіх гуманітарних науках - психології, філософії, соціології, педагогіці тощо. Дослідників цікавлять різні аспекти вибору.

Соціальне самовизначення - усвідомлена приналежність до соціальних груп і дотримання соціальних норм. Вболівальник «Полісся» чи «Динамо»? Меломан? Металіст?  

Громадянське самовизначення - позиція громадянина своєї країни. Яке моє ставлення до України? Що для неї можу зробити? Чи готовий захищати її суверенітет?

Суспільно-політичне самовизначення - прихильність політичним поглядам і партіям. Демократ? Консерватор? Ліберал? Або за повну анархію?

Професійне самовизначення - свідомий вибір професії та справи життя. Хочу бути лікарем? Чи може продавцем-консультантом? А може психологом? Чи приватним підприємцем?   

Релігійне самовизначення - прихильність конкретної релігії і ставлення до інших конфесій. Як я ставлюсь до інших конфесій? Чи вмію бути толерантним зі всіма людьми іншої релігії?

Сімейне самовизначення - уявлення про модель сім'ї та відносин в ній. Чи хочу створити сім’ю і народжувати дітей? Чи обов’язково потрібно узаконювати свій шлюб?  Чи можна прожити в шлюбі з однією людиною все життя?

Внутрішньогрупове самовизначення - усвідомлення своєї ролі всередині соціальної групи. Яку я роль займаю в даній соціальній групі? Чи є лідером? Маю вплив на інших членів групи?

Самовизначення підлітків

У підлітковому віці питання «самовизначення» є досить актуальними, так як потрібно обирати, що робити після закладу загальної середньої освіти (чи то 9 клас, чи 11), чи здавати ЗНО/ вступні випробування, що обрати: училище, коледж, технікум, університет…

Самовизначення - це найважливіший етап дорослішання.

Прийняття рішення про свій свідомий вибір подальшого навчання/ життя і відповідальність за все, що буде очікувати, при цьому нікого не звинувачуючи, якщо щось пішло не так – це сигнали, що підліток вже визначився і означає готовий до дорослого життя.

Етапи самовизначення підлітка:

І. Усвідомлення себе частиною суспільства, в якому діють соціальні норми, цінності і оцінки.

ІІ. Порівняння себе з іншими і «приміряння» на себе вимоги дійсності.

ІІІ. Оцінювання себе.

IV. Вміння обирати соціальну роль, громадянську позицію, цінності, професію.

У західній психології процес особистісного самовизначення називається формуванням ідентичності. Цей термін підкреслює, що для дорослішання людині необхідно навчитися відокремлювати себе від навколишнього світу, розуміти свою унікальність і знаходити своє місце в зовнішньому світі.

Професійне самовизначення особистості

Професійне самовизначення  - це складний динамічний процес  орієнтації особистості у професійно-трудовому середовищі, розвитку та самореалізації духовних і фізичних можливостей, формування адекватних професійний намірів і планів, реалістичного образу себе, як професіонала.

Щоб зрозуміти чи готовий підліток до самовизначення, важливо оцінити різні внутрішні і зовнішні показники.

1. Внутрішня готовність (суб'єктивна). Джерелом формування внутрішньої готовності є сам суб'єкт самовизначення. До факторів внутрішнього готовності відносяться:

а) Розуміння себе: адекватна самооцінка своїх здібностей, навчально-професійних досягнень, інтересів, рис характеру, усвідомлення образу "Я" в контексті професійного самовизначення.

б) Відповідальність, або «автономність»: розуміння того, що професійний вибір необхідно робити самостійно, без тиску батьків, друзів, викладачів, а також нести відповідальність в подальшому.

в)  Емоційний настрій: мотиви вибору професії, позитивне ставлення до професійної діяльності і необхідності навчання, життєвий оптимізм, емоційна врівноваженість і сприймання невдач.

2. Інформованість: отримання необхідної для професійного самовизначення інформації з зовнішніх джерел. Які типи інформації потрібні підлітку, який бажає обрати професію:

а) Знання професій і сфер діяльності: поінформованість про роботу фахівців конкретних професій, їх умови праці та рівні зарплат; знання професійного спрямування і галузей економіки; знання про затребуваність професій зараз і про професії майбутнього; розуміння сучасних особливостей і тенденцій на ринку праці.

б) Знання систем освіти: поінформованість про вищу і середню професійну освіту в своєму регіоні і країні, можливості навчання за кордоном, знання правил вступу, терміни та особливості навчання.

в) Відсутність міфів і помилок про вибір професії: розуміння того, що професійна траєкторія мінлива і не вибирається «раз і назавжди», розуміння того, що немає професій, які безпосередньо призводять до багатства або успіху.

3. Фактори прийняття рішення: життєві установки людини, які впливають на вибір професії:

а) Вибір освіти: сформованість цінностей і схильностей у виборі вузу, коледжу, технікуму або іншого типу освіти, установки на вибір освіти за тривалістю навчання і вартості.

б) Узгодженість вибору: відповідність думки людини про вибір професії з думкою оточення - батьків, друзів, викладачів; врахування потреб суспільства і ринку праці при виборі професії.

в) Визначеність вибору: виявлення схильності до конкретної професії або вжиті раніше кроки на шляху вибору професії.

Бажаємо успіху у виборі своєї професії.

 

За матеріалами Інтернет – видань.