Контакти Житомирського обласного центру зайнятості

з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

31.01.2018

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 листопада 2017 р. № 858

 

ЗАЯВА

про продовження строку дії дозволу на застосування праці

30.01.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 30, ст.323)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

30.01.2018

Додаток 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 листопада 2017 р. № 858

 

ЗАЯВА

про внесення змін до дозволу на застосування праці

30.01.2018

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 листопада 2017 р. № 858

 

ЗАЯВА

про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці

30.01.2018