Web-дизайнер – це спеціаліст, який займається розробкою та оформленням Web-сторінок (Web-сайтів) в Інтернеті.

Дана професія за класифікацією Є.О. Клімова є проміжною між типами професій «людина – художній образ» та «людина – знакова система».

Web-дизайнер повинен знати:

 методи художнього конструювання і художньо-графічних робіт;

 критерії естетичної оцінки якості художньо-графічних проектів;

15.02.2021

За кваліфікацією Є.О.Климова, професія оператора заправної станції знаходиться на межі двох типів професій - "Людина-техніка" і "Людина - людина".

01.10.2020

Бариста - це фахівець з приготування кави, той, хто робить кавові напої в ресторані або кав'ярні за барною стійкою. 

22.07.2020

Тракторист має справу з технікою, а професія тракториста, за класифікацією Є. О. Клімова, відноситься до професій типу «людина — техніка». Метою праці тракториста є переміщення, рух, перетворення, перевезення. Через це професійна діяльність може визначатися як перетворююча. Знаряддям праці тракториста є трактор, отже його професійна діяльність є механізованою, а професія належить до механізованих.

08.05.2020

Слюсар - робітник, який обробляє метали ручним або механізованим інструментом, а також складає, регулює, ремонтує машини та механізми.

Сучасна складна техніка висуває підвищені вимоги до кваліфікації слюсарів. Виникає потреба у вузькій спеціалізації, а звідси і розподіл робіт:

24.02.2020

За класифікацією Є.О. Клімова, професія електромонтера з обслуговування і ремонту електроустаткування відноситься до типу “людина-техніка”. Цьому типу властиво розпізнавати, розрізняти, оцінювати, розбиратися, впливати, переміщувати, вигадувати та знаходити. Він займається конкретними справами, цінностями та їх використанням: речами, інструментами і машинами. Праця електромонтера належить до класу професій ручної праці і здійснюється переважно в умовах виробничих приміщень.

04.11.2020

Слюсар-сантехнік – це кваліфікований робітник, який здійснює монтажні роботи із встановлення систем опалення, водопостачання та каналізації, займається ремонтом цих систем та наглядає за їх безаварійним функціонуванням.

Професію слюсаря-сантехніка, за класифікацією Є.О. Климова, відносять до професій, пов'язаних з технікою, інструментами.

27.08.2020

Верстатник деревообробних верстатів – фахівець, який займається спеціалізованою обробкою деревини.

Професія верстатника деревообробних верстатів може бути віднесена до професій  типу «людина – техніка» і «людина – художній образ»

15.06.2020

Обслуговує відвідувачів в ресторанах, кафе, інших закладах харчування. Виконує замовлення відвідувачів і отримує розрахунок за послуги. Прибирає після відвідувачів столи і заново сервірує їх. Несе матеріальну відповідальність за збереження посуду і виручку.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЇ ОФІЦІАНТА

Для успішної роботи необхідні фізична витривалість, хороша координація рухів (на рівні усього тіла), розвинена зорова пам’ять, здатність розподіляти увагу і арифметичні здібності.

08.04.2020

Професія токаря – одна з найбільш розповсюджених професій  металообробки, тому що токарні верстати – це необхідна складова механічних цехів.

ПРЕДМЕТ ПРАЦІ ТОКАРЯ — заготовки, що підлягають механічній обробці; виливки, поковки, прокат та ін. із чорних і кольорових металів, ізсинтетичних матеріалів.

МЕТОЮ ПРАЦІ ТОКАРЯ є обробка предметів праці різанням. Різання - зняття стружки з поверхні деталі - виконується завдяки поєднанню обертального руху деталі з поступальним переміщенням різального інструменту.

04.12.2019