Для закладів освіти, які ще не брали участі у відборі 2020 року або бажають внести зміни до раніше поданих пропозицій, повідомляємо, що у 2021 році Житомирський обласний центр зайнятості продовжує відбір закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання (далі - заклад освіти), які надають освітні послуги з організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) послуги з проживання зареєстрованих безробітних у період навчання та в своїй роботі керується вимогами Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України “Про затвердження Порядку відбору навчальних закладів для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання” від 16.05.2013 року №269 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року №1553), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.11.2019 року за №1154/34125.

Подавати  пропозиції про участь у відборі або вносити зміни до раніше поданих пропозицій  заклади освіти можуть кожного місяця з 1 по 5 число, за адресою: 10001, м. Житомир,  вул. Київська, 83  у відділі організації профнавчання, кімната 207, контактний телефон:   42-15-60.

Години прийому:

в робочі дні – з 9.00 до 16.00, обідня перерва ­– з 13.00 до 13.45;

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей про професії, спеціальності (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання та в разі припинення провадження освітньої діяльності чи анулювання ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за професією, групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або спеціальністю (програмою, галуззю знань), заклад освіти протягом 15 робочих днів інформує обласний центр зайнятості.

Механізм відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття регламентовано наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 №269 «Про затвердження Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та їх проживання в період навчання» (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року № 1553), з яким можна ознайомитися вебсайті Житомирського обласного центру зайнятості www.zhy.dcz.gov.ua в розділі «Навчання», рубрика «Навчання за направленням ДСЗ», підрубрика «Співпраця з навчальними закладами та ПОУ».

Для участі у відборі заклади освіти подають пропозиції разом із такими документами:

1) щодо організації професійного навчання:

- інформація про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

- інформація про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);

кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року №736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за №1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти;

інформація в довільній формі про матеріально-технічненавчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики;

- робочі навчальні плани з підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних за професіями та напрямками підвищення кваліфікації;

- інформацію про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

2) щодо організації проживання в період навчання:

- інформація в довільній формі про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання;

-  інформація в довільній формі про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством;

- кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року N736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за N1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти.

Всі пропозиції вкладаються в папку та  подаються до Житомирського обласного центру зайнятості з написом “На відбір закладів освіти (професійне навчання)” та (або) «Проживання в період навчання», з зазначенням повної назви закладу освіти.

 Орієнтовний перелік  професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими планується професійне навчання зареєстрованих безробітних у 2021 році

 • Бармен
 • Безпечні методи виконання робіт в газовому господарстві та технології виконання газонебезпечних робіт ( Підвищення кваліфікації слюсарів з експлуатації та ремонту газового устаткування )
 • Безпечні методи роботи в сільському господарстві
 • Безпечні методи роботи в  промисловості
 • Безпечні методи роботи в тваринництві
 • Безпечні методи роботи в рослинництві
 • Водолаз
 • Водій автотранспортних засобів
 • Водій тролейбуса
 • Водій трамвая
 • Водій навантажувача
 • Верстатник широкого профілю
 • Верстатник деревообробних верстатів
 • Закрійник
 • Зварник пластмас
 • Машиніст крана (кранівник)
 • Електрогазозварник
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 • Інноваційні технології в промисловості
 • Кравець
 • Кухар
 • Кондитер
 • Лицювальник-плиточник
 • Манікюрник
 • Машиніст крана автомобільного
 • Муляр
 • Маляр
 • Монтажник систем утеплення будівель
 • Монтажник гіпсокартонних конструкцій
 • Новітні технології в сфері теплогазопостачання
 • Оператор заправних станцій
 • Основи підприємницької діяльності
 • Основи комп’ютерної грамотності і автоматизація бухгалтерського обліку
 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва
 • Столяр
 • Штукатур
 • Продавець непродовольчих товарів
 • Пекар
 • Продавець продовольчих товарів
 • Робітник фермерського господарства
 • Слюсар з ремонту автомобілів
 • Швачка
 • Перукар (перукар-модельєр)
 • Оператор котельні
 • Стропальник
 • Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
 • Офіціант
 • Слюсар-ремонтник
 • Столяр будівельний
 • Інші професії (напрями або галузі знань), для навчання за якими заклад освіти має ліцензію на право здійснення освітньої діяльності та свідоцтво про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифікат про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності).