Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурнийпідрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація документів щодо скасування дозволу

Заступник начальника відділу

Провідний документозна-вець відділу

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

У день отримання документів

2

Розгляд щодо відповідності наданих документів Порядку

Заступник начальника відділу

провідний інспектор з питань посередництва

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом 1 робочого дня

3

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення (надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Заступник начальника відділу

провідний інспектор з питань посередництва

Заступник начальника відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ з питань посередництва у сфері зайнятості

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи

 

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення