Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурнийпідрозділ, відповідальний за етапи (дію, рішення)

Строки виконання етапів

(дія, рішення)

1

Прийом та реєстрація заяви та документів, які до неї додаються (за описом)

Начальник відділу

Провідний документознавець відділу

Відділ організаційної роботи та архівної справи

У день  отримання документів

2

Розгляд документів, поданих одержувачем адміністративної послуги щодо відповідності їх вимогам Закону України“Про зайнятість населення”

Завідувач сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом 1 робочого дня з дати надходження заяви про видачу дозволу та документів, які до неї додаються

3

Прийняття рішення щодо видачі дозволу

Керівник територіального органу та/або його заступники

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Протягом семи робочих днів з дня реєстрації документів у разі відсутності підстав, для зупинення розгляду заяви передбачених частиною третьою статті 42-8 Закону України “Про зайнятість населення”

4

Повідомлення заявника про прийняте рішення(надсилається роботодавцю та розміщується на сайті територіального органу)

Завідувач сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

 

Начальник відділу

Провідний документозна-вець відділу

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ організаційної роботи та архівної справи

Протягом двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення

5

Оформлення та видача дозволу

Завідувач сектору з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства

провідний інспектор з питань працевлаштування іноземців

 

Сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства ті

Після прийняття відповідного рішення при видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства