Відповідно  до частини  четвертої  статті 427 Закону  України  «Про  зайнятість  населення» роботодавець  зобов’язаний  укласти  з  іноземцем  чи  особою без  громадянства  трудовий договір  (контракт)  не  пізніш  як  за  90  календарних  днів  з  дати  видачі дозволу  та у десятиденний  строк  після  укладення  трудового  договору (контракту)  надати  йогокопію,  засвідчену  роботодавцем,  територіальному  органу центрального органу  виконавчої влади,  що  реалізує  державну  політику  у сфері  зайнятості  населення  та  трудової  міграції.

Одночасно, звертаємо Вашу увагу, що згідно пункту 2  частини  другої  статті  4210 Закону України «Про зайнятість населення», територіальний орган центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  зайнятості  населення  татрудової  міграції,  скасовує  виданий  дозвіл  у  разі  неподання  роботодавцем увстановлений  цим  Законом строк до  територіального  органу центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері  зайнятості  населення  татрудової  міграції,  копії  трудового  договору (контракту),  укладеного  з  іноземцем  абоособою без  громадянства,  якщо  подання  такої  копії  є обов’язковим  відповідно  до  цьогоЗакону.