№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

 

№2608/1-21 від 01.10.2021р.

 

№ 1054 від 04.04.2014 р.

1

 

№536 від 05.10.2021р.