оп

№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

118/1-19 від 16.01.2019

1218 від 31.01.2018

1

-

20 від 17.01.2019

2

119/1-19 від 16.01.2019

1221 від 31.01.2018

1

-

20 від 17.01.2019