оп

№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

3212/1-18 від 14.12.2018

1220 від 31.01.2018

1

-

757 від 18.12.2018