оп

№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

3172/1-18 від 10.12.2018

1270 від 02.08.2018

1

-

745 від 12.12.2018