оп

№ з/п

Вх. № реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

2726/1-18 від 25.10.2018

1057 від 25.04.2014

1

-

678 від 29.10.2018

2

б/н

1264 від 19.07.2018

1

-

678 від 29.10.2018