оп

№ з/п

Вх. № реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

2719/1-18 від 24.10.2018

972 від 28.02.2013

1

-

672 від 26.10.2018