№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

1125/1-23 від 13.04.2023

1481 від 23.06.2021

1

-

280 від 17.04.2023

2

1143/1-23 від 14.04.2023

1577 від 23.02.2023

1

-

281 від 17.04.2023