№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

2867/1-22 від 07.11.2022

1565 від 09.11.2023

1

-

№147 від 28.02.2023

2

2868/1-22 від 07.11.2022

1566 від 09.11.2023

1

-

№147 від 28.02.2023

3

2869/1-22 від 07.11.2022

1567 від 09.11.2023

1

-

№147 від 28.02.2023

4

2870/1-22 від 07.11.2022

1568 від 09.11.2023

1

-

№148 від 28.02.2023