оп

Обґрунтований вибір професії передбачає врахування інтересів, нахилів і здібностей того, хто обирає, а також потреби в кадрах.

Образно кажучи, умови правильного вибору професії можна сформулювати так:

  • «хочу» – бажання, інтереси, нахили особистості,
  • «можу» – знання, здібності, психологічні особливості, стан здоров’я,
  • «потрібно» – потреби ринку праці в кадрах.

До змісту «хочу» входять інтереси і нахили, які часто визначають вибір професії.

Інтерес – це прагнення до пізнання, бажання ознайомитися з якимсь предметом, явищем, вивчити його. Вибрати професію за інтересом – означає вибрати те, що подобається, приваблює.

Слід врахувати і те, що той, хто обирає, може зацікавитися і тими професіями, до яких найменш здібний (наслідуючи товаришів, захоплюючись модними професіями). У такому випадку вибір професії за інтересом не можна назвати правильним.

Нахил – це прагнення займатися якоюсь певною діяльністю. У школярів можна виділити нахили до роботи з людьми, з технікою, з умовними знаками тощо.

До змісту «можу» входять здібності, індивідуально-психологічні особливості, стан здоровя.

Тут важливо підкреслити необхідність врахування стану здоров’я при виборі професії. Кожен, хто вибирає професію, повинен з’ясувати, чи відповідає стан здоров’я вимогам професії.

Здібності – це індивідуально-психологічні особливості професійної діяльності, легкість оволодіння нею, творчі можливості людини.  Той, хто обирає професію повинен знати рівень розвитку своїх індивідуально-психологічних особливостей, їх відповідність вимогам професії.

Основними з них є: мислення, память, увага, темперамент, характер та ін.

Вибираючи професію, слід задаватися не тільки питаннями «що я хочу?», і «що я можу?», але й «що потрібно?».

Адже ми вже зазначали, що правильний вибір професії – не тільки особиста справа. Тому при виборі професії необхідно враховувати потреби ринку праці у тих чи інших кадрах.