№ з/п

Вх. № та дата реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

 

№2571/1-21 від 29.09.2021р.

 

№ 829 від 25.10.2010 р.

1

 

№528 від 01.10.2021р.