оп

№ з/п

Вх. № реєстрації документів в ЦЗ

№ та дата видачі дозволу

Прийняте рішення

№ та дата

прийнятого рішення (наказу)

Схвалено (кількість осіб)

Відхилено (кількість осіб)

1

2677/1-18 від 19.10.2018

1123 від 22.03.2016

1

-

667 від 24.10.2018