оп

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

Ведення роботи з підвищення кваліфікації посадових осіб державної служби зайнятості та включення до навчально-тематичних планів питань щодо вивчення  та застосування норм антикорупційного законодавства, запобігання проявам корупції, а також дотримання правил етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Постійно

- керівництво ОЦЗ;

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- відділ по роботі з персоналом ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

2

При проведенні семінарів, навчань, семінарів-нарад з посадовими особами та працівниками державної служби зайнятості включати питання дотримання антикорупційного законодавства в діяльності служби зайнятості.

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

3

Здійснювати моніторинг змін норм антикорупційного законодавства з метою оперативного інформування працівників державної служби зайнятості та вжиття відповідних заходів.

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- юридичний відділ ОЦЗ.

 

4

Вжиття заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед працівників державної служби зайнятості, а також негайне реагування на повідомлення про наявність конфлікту інтересів та його врегулювання шляхом застосування відповідних процедур антикорупційного законодавства.

 

Постійно

- керівництво ОЦЗ;

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

5

Забезпечення інформаційної підтримки рубрики «Протидія корупції» на офіційному веб-сайті обласної служби зайнятості, наповнення її відповідними матеріалами з актуальних питань антикорупційного законодавства.

 

За необхідністю

- відділ інформаційної роботи;

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

 

6

Забезпечення організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом обласного та базових центрів/філій зайнятості.

Згідно встановленого графіку особистого прийому

- керівництво ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

- провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ та їх заступники.

7

Забезпечення дотримання працівниками державної служби зайнятості вимог Закону України «Про запобігання корупції» та загально-визначених етичних норм поведінки.

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

- директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

8

Забезпечення нерозголошення чи будь-якого використання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала відома особам у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків.

 

Постійно

- керівництво ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

- провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

9

Забезпечення кваліфікованого, всебічного та об’єктивного розгляду звернень та запитів, що надходять на адресу державної служби зайнятості, відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». Здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надання відповіді ініціаторові звернення (запиту).

 

Постійно у терміни, визначені законодавством

- керівництво ОЦЗ;

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

10

 

Здійснення розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, відповідно до вимог чинного законодавства України. Інформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками державної служби зайнятості.

У разі надходження

- провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

11

Надання працівникам державної служби зайнятості методологічної та консультативної допомоги щодо дотримання окремих положень антикорупційного законодавства.

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- юридичний відділ ОЦЗ.

12

Попередження при прийнятті на роботу працівників державної служби зайнятості про поширення на них  спеціальних обмежень, відповідно до антикорупційного законодавства  України.

При прийнятті документів для призначення особи на посаду

-відділ по роботі з персоналом ОЦЗ;

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.

13

Забезпечення контролю щодо прийняття правомірних рішень у сфері видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, відповідно до чинного законодавства, надання якісних інформаційно-консультативних послуг роботодавцям, зокрема щодо усунення виявлених помилок  у наданих документах.

 

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- сектор з питань застосування праці іноземців та осіб без громадянства ОЦЗ.

14

Ініціювання та забезпечення проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та невиконання вимог антикорупційного законодавства.

У разі виявлення таких фактів

- керівництво ОЦЗ;

- провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;    - начальники відділів ОЦЗ;

-директори базових центрів зайнятості, філій ОЦЗ.

15

Забезпечення своєчасного подання документів, передбачених  Положенням про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та відповідної інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, у разі застосування до посадової особи державної служби зайнятості дисциплінарного стягнення за корупційне правопорушення або зняття з неї такого стягнення.

 

У день підписання наказу

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.

- відділ по роботі з персоналом ОЦЗ;

 

16

Забезпечення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Постійно

 

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.

- відділ по роботі з персоналом ОЦЗ;

 

17

Розгляд проектів організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських  документів з метою їх аналізу на наявність корупційної складової.

Постійно

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

-юридичний відділ ОЦЗ;

18

Забезпечення участі провідного інспектора з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ у засіданнях комісій, комітетів (в тому числі тендерного) та інших колегіальних органів державної служби зайнятості з метою визначення корупційних ризиків та запобігання порушень вимог антикорупційного законодавства України.

 

Постійно

  • керівництво ОЦЗ;
  • провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ;

- начальники відділів ОЦЗ.

19

Виїзди в базові центри зайнятості та філії ОЦЗ з метою аналізу стану справ щодо дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства, а також при надходженні інформації (звернень, скарг, заяв) про можливі корупційні правопорушення.

 

За потреби

- провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.

 

20

Забезпечення подання звітності про проведену роботу у сфері запобігання та виявлення корупції провідному інспектору з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

 

Щоквартально до 28 числа, а також за півроку і рік.

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.

 

21

Підготовка та подання на затвердження керівництву ОЦЗ наказу та плану заходів щодо запобігання проявам корупції в Житомирській обласній службі зайнятості на 2020 рік. 

Грудень 2019 року

-провідний інспектор з питань запобігання та виявлення корупції ОЦЗ.